bannière fwb

Déclaration obligatoire des maladies transmissibles
Registratie van besmettelijke ziekten in het Brussels Gewest

 • Indien u al bent ingeschreven:

   Een nieuw geval registreren
   Uw gegevens raadplegen

   Uw gegevens updaten
  Wachtwoord  vergeten

 • Indien u  een nieuwe aangever bent

  Schrijf hier in
  Een geval aanmelden zonder geregistreerd worden


 • De aangifte van de besmettelijke ziekten en de privacy

  Deze aangifte van besmettelijke ziekten heeft niet tot doel zieke personen te identificeren. De identiteit van de zieke kan nochtans belangrijk zijn wanneer profylactische maatregelen moeten worden getroffen, bijvoorbeeld in een school of een rusthuis.
  De Dienst 'Inspectie voor hygiëne' kan na een aangifte van een besmettelijke ziekte contact opnemen met de behandelende arts van de patiënt. Deze contacten zijn soms noodzakelijk om de medische gegevens te vervolledigen. De Dienst 'Inspectie voor hygiëne' is onderhevig aan het medische geheim. Indien er bij een dergelijk contact identificatiegegevens over de patiënt worden overgemaakt, dan blijven deze vertrouwelijk en worden deze geanonimiseerd na de gepaste sanitaire actie. Deze bepaling is in overeenstemming met de privacywetgeving en de richtlijnen van de Orde der Geneesheren.

  Nuttige linken
    Meldingsplichtige infectieziekten   Contacts  

  cf_footer_boot.aspx