bannière fwb


Déclaration obligatoire des maladies transmissibles
Registratie van besmettelijke ziekten in het Brussels Gewest

Continuer en français
Doorgaan in het Nederlands

Ce site sert uniquement à déclarer les maladies des Bruxellois; pour les déclarations des patients de Wallonie, veuillez vous référer au portail Trace In Wal. Pour les patients de Flandre, veuillez-vous référer à Agentschap Zorg&Gezondheid.
Deze site dient enkel om ziektes van patiënten wonend in Brussel aan te geven; voor aangiftes van patiënten in Wallonië, gelieve u te wenden tot het portaal Trace In Wal. Voor patiënten uit Vlaanderen verwijzen we u graag door naar het Agentschap Zorg&Gezondheid.

Personnes de contact / Contactpersonen

Cellule Médecine Préventive/Cel Preventieve Geneeskunde - MPG
Rue Belliardstraat 71 / 1
1040 Bruxelles - Brussel
Tel :  02/552.01.91
Site web/website: Vivalis- Maladies à déclaration obligatoire
Email notif-hyg@vivalis.brussels